Home / POROSITE LIBRIN

POROSITE LIBRIN

image

PLATFORMA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR
nga TAHIR VELIU

Libri, 220 faqe
Shtypet brenda 3-5 ditësh
Buy this book on Lulu


“Platforma për Shqipëri të Bashkuar” me autor Tahir Veliu, ideator i Lëvizjes për Shqipëri të Bashkuar, përmban në thelb, fazat e çlirimit dhe bashkimit të trojeve shqiptare në një shtet të vetëm kombëtar shqiptar – Shqipëri e Bashkuar.
Libri, poashtu argumenton idenë së Shqipëria e Bashkuar nuk është vetëm dëshirë dhe aspiratë, por është një proces i pashmangshëm, që mbështetet në vullnetin e popullit shqiptar autokton për të jetuar i lirë, i pavarur, sovran, dhe i bashkuar brenda kufijve të vet natyror, historik dhe juridik. Shqipëria e Bashkuar në Europë të Bashkuar.

ISBN 978-0-9948098-0-3

Copyright TAHIR VELIU (Standard Copyright License)

Botimi i parë

Botues: Shqipëria e Bashkuar.AL

Botuar: 6 Qershor, 2016

Gjuhët: Albanian & English